Zjazd drogi krajowe, publiczne Pomorskie

 

Gen­er­al­na Dyrekc­ja Dróg Kra­jowych i Autostrad

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Subisława 5
Gdańsk, 80–354 

Web­site

(58)511–24-00