Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

nazwa powszechna „SANEPID” 🙂

lista rzeczoznawców Sanepidu

Do zadań, które leżą w zakresie zainteresowania Wojewódzkiej Stacji leżą odstępstwa od przepisów. Dlatego projektanci uzgadniają ze Stacją odstępstwa od przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki.

Z własnych obserwacji wiemy, że sprawy odstępstw trwają możliwie krótko i są załatwiane w ramach rozsądnego podejścia do przepisów. Jeżeli Inwestor nie narzuci „dziwnych” wymagań co do użytkowania pomieszczeń, to należy się liczyć z szybką i pozytywną odpowiedzią. Ale wiadomo że w sytuacjach kontrowersyjnych, ostateczną decyzję podejmie Stacja, a nie Inwestor.

Pomorski Inspektor Sanitarny przy odstępstwach od przepisów współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. link do Inspekcji Pracy w Gdańsku http://gdansk.pip.gov.pl/pl/

Link do pomorskiej stacji sanitarnej http://www.wsse.gda.pl/

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Dębinki 4
Gdańsk, 80-211 

Get Directions

Website

(58) 344-73-00