szm­bo, przyłącza i sieci wodocią­gowe usłu­gi komu­nalne

Wywozy szamb,

Zakład Usług Komu­nal­nych Mar­i­an Marsza­lkows­ki

 

pro­jek­ty szamb i sieci przyłączy

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszalkowski

Akacjowa 24
GLINCZ, Żukowo 83–330 

Get Direc­tions

Web­site

058 681–74-04