Projekty zjazdy, drogi publiczne lokalne, dojazdowe w Gdańsku

 

Przygotowujemy projekty drogowe, które wymagają trudnych negocjacji podczas podpisywania umowy z gminą na budowę inwestycji drogowych spowodowanych Inwestycję nie drogową.

Znamy pro­ce­dury Zarzą­du Dróg ! ! !

Bez uzgod­nienia zjaz­du z Zarzą­dem Dróg gminy, nie składaj pro­jek­tu budowlanego do poz­wole­nia na budowę !

Jeżeli nie ure­g­u­lu­jesz spraw dro­gowych przed poz­wole­niem na budowę, narażasz się na dodatkowe kosz­ty pro­jek­tów zmi­an.

Link do Ustawy o dro­gach pub­licznych http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

 

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Par­tyzan­tów 36
Gdańsk, 80–254 

Get Direc­tions

Web­site

(58) 34–12-041