Projekty Konserwatorskie, przebudowy, inwentaryzacje – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jeżeli posiadasz lub zarządzasz obiektem zabytkowym pomogę Tobie w załatwieniu spraw administracyjnych lub przygotowaniu inwentaryzacji, projektu czy przebudowy. Obiekty zabytkowe znajdują się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i często wymagają Uzgodnienia Dokumentacji, którą przygotować muszą osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

 

 

INFORMACJA O WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=42

Rejestr zabytków nieruchomych

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=25

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pohulanka 2
Gdańsk, 80-807 

Get Directions

Website

(058)301-62-67 w. 40