Pozwolenie na budowę dokumenty, adaptacje projektów powiat tczewski Tczew

Wspomożemy Ciebie w pozwoleniu na budowę domu, adaptacji projektów, projekt zagospodarowania działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną ofertę na tani projekt.Jesteśmy profesjonalistami, znamy się na decyzji o warunkach zabudowy, przejmujemy „sprawy” urzędowe na siebie.

Pomożemy w odpowiedziach :Jakie jest pozwolenie na budowę budynku gospodarczy, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W jaki sposób dostać pozwolenie na budowę? Wiemy odpowiedź jak przygotować dokumenty do pozwolenia na budowę.Załatwimy tworzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.

Pozwolenie na budowę dokumenty – Adaptacje Projektów – Tczew

W Tczewie tut. Organie administracji dostaniesz, a my możesz przygotować:
– Postanowienie o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

– Narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze budowy/wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę- Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

– Wydawanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot.

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wymagających dopuszczenia na budowę.

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania funkcji wraz z robotami budowlanymi i w sprawie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– Decyzja o pozwolenia projektu budowlanego.

– Pismo zaplanowania w sprawie udzielania akceptacji na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

– Sprzeciw zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

 

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne biuro architektoniczne i przygotują każdy projekt domu z budową domu.

www:dom-projekty.pl mailto:biuro@dom-projekty.pl tel. (58)742-04-01

http://bip.powiat.tczew.pl/komorki-organizacyjne/wydzial-budownictwa.html

Tczew, Morzeszczyn, Subkowy i Tczew, Gniew i Pelplin

Wydział Budownictwa

Piaskowa 2
Tczew, 83-110 

Get Directions

Website

(58)773-48-87