Organ odwoławczy do Urzędu Patentowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

http://www.warszawa.wsa.gov.pl

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Jasna 2/4
Warszawa, 00-013 

Website

(22) 553-70-00