Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną

Opłata legalizacyjna jest określana przez Nadzór Budowlany na podstawie prawa budowlanego.

– do uzupełnienia;

Zadania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

– organ odwoławczy w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego;

– do uzupełnienia

http://gda.winb.gov.pl/wojewodzki-inspektorat-nadzoru-budowlanego-w-gdasku-kontakt.html

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Łąkowa 37/38
Gdańsk, 80 - 769 

Get Directions

Website

(58)305-19-71