Jakie Formalności przy budowie domu w Malborku, Architekt powiat malborski.

Wspomożemy Ciebie w architekta który przygotuje pozwolenie na budowę domu, poddasze do adaptacji, zagospodarowanie działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną ofertę na tani projekt.

Bezpłatnie Odpowiemy na wszelkie pytania :

Jakie jest zamienne pozwolenie na budowę, dokumenty potrzebne do budowy domu. Jak rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak uzyskać pozwolenie na budowę dokumenty.Załatwimy tworzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z urzędami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.

Formalności przy budowie domu w Urzędzie :

– Wydanie decyzji zatwierdzeniu na budowę.

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania funkcji oraz z robotami budowlanymi i w sprawie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających przyzwolenia na budowę.

– Dokument postanowienia w sprawie udzielania akceptacji na odstępstwo od nakazów techniczno-budowlanych.

– Wydawanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot.

– Postanowienie o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

– Sprzeciw przemianie sposobu użytkowania budynku ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

 

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne biuro architektoniczne i przygotują każdy projekt domów z budową domu.

– Narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Zgodność budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Urzędzie dostaniesz, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak uzyskać pozwolenie na budowę dokumenty.Załatwimy przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obiektów.

 

Obsługujemy okolice : Malbork,  Lichnowy, Malbork, Miłoradz i Stare Pole

 

http://www.powiat.malbork.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20:wydzial-architektury-i-budownictwa&catid=43&Itemid=108

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Plac Słowiański 17
Malbork, 82-200 

Get Directions

Website

(55)646-04-40