Jak przygotować Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – Biuro architektoniczne – Sztum powiat sztumski.

– Narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Zgodność budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Decyzja obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na kogoś innego.

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wymagających dopuszczenia na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Pomożemy Tobie w pozowleniu na budowę domu, poddasze do adaptacji, projekt zagospodarowania działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną oferę na tani projekt.Jesteśmy specjalistami, znamy się na zagospodarowaniu terenu, przejmujemy „papierologię” urzędową na siebie.
Pomożemy w odpowiedziach :Jakie jest formalności przy budowie domu, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jak rozpocząć budowę domu, od czego zacząć? Znamy odpowiedź jak przenieść pozwolenie na budowę.Załatwimy tworzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania funkcji wraz z robotami budowlanymi i w sprawie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– Wydawanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

– Sprzeciw zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne biuro architektoniczne i przygotują każdy projekt domów z budową domu.

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

– Dokument postanowienia w sprawie udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

W tut.

 

Sztum

http://powiatsztumski.pl/wydzial-architektury-i-budownictwa/

Dzierzgoń i Sztum

Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń i Stary Targ

Wydział Architektury i Budownictwa

Mickiewicza 31
Sztum, 82-400 

Get Directions

Website

(055)267-74-41