Jak przeprowadzić Zamienne pozwolenie na budowę Chojnice – Architekci – powiat chojnicki.

Wspomożemy Ciebie w pozowleniu na budowę domu, poddasze do adaptacji, projekt zagospodarowania działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną oferę na tani projekt.Jesteśmy specjalistami, znamy się na zagospodarowaniu terenu, przejmujemy „papierologię” urzędową na siebie.
Odpowiemy na wszelkie pytania :Jakie jest zamienne pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. W jaki sposób uzyskać pozwolenie na budowę? Wiemy odpowiedź jak uzyskać pozwolenie na budowę dokumenty.Załatwimy tworzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.

Chojnice, Brusy i Czersk, Chojnice i Konarzyny

http://bip.powiatchojnice.pl/?id=154#Z2V0Q29udGVudCgyNjM5KQ==

 

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na kogoś innego.

– Narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dokument zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla decyzji o uzgodnieniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.- Decyzja obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.

– Pismo zaplanowania w sprawie udzielania zgody na odstępstwo od nakazów techniczno-budowlanych.

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne biuro architektoniczne i przygotują każdy projekt domu z pozwoleniem na budowę.

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania funkcji wraz z robotami budowlanymi i w sprawie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających przyzwolenia na budowę.

– Ogłaszanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

W Urzędzie dostaniesz, a my pomożemy przygotować:

– Sprzeciw zmianie sposobu użytkowania budynku ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

– Decyzja o pozwoleniau projektu budowlanego.

Wydziale Architektury i Budownictwa

31 Stycznia 56 pok. 13
Chojnice, 

Get Directions

Website

(052) 3966 - 573