Spis planów miejs­cowych http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_67320.html

Podzi­ał na tere­ny i Plany miejs­cowe wyszuki­war­ka planów miejs­cowych

Pod­sta­wowe infor­ma­c­je o Mieś­cie Gdy­nia na Wikipedia

 

Spis dziel­nic Gdyni

Babie Doły • Chwarzno-Wic­zli­no • Chy­lo­nia • Cisowa • Dąbrowa • Dzi­ał­ki Leśne • Grabówek • Kami­en­na Góra • Kar­winy • Leszczyn­ki • Mały Kack • Obłuże • Oksy­wie • Orłowo • Pogórze • Pust­ki Cisowskie-Demp­towo • Redłowo • Śród­mieś­cie • Wiel­ki Kack • Wit­o­mi­no-Leśniczówka • Wit­o­mi­no-Radiostac­ja • Wzgórze Św. Maksy­mil­iana

osidela i zwycza­jowe nazwy
Bernad­owo • Brzo­zowa Góra • Chwarzno • Dąbrówka • Demp­towo • Dębowa Góra • Fikakowo • Gołę­biewo • Kacze Buki • Kolib­ki • Kolo­nia Chwaszczyno • Kolo­nia Rybac­ka • Krykulec • Marsze­wo • Między­torze • Niemo­towo • Osa­da Kole­jowa • Osa­da Rybac­ka • Osiedle Bernad­owo • Port • Pust­ki Cisowskie • Tasza • Wic­zli­no • Wiel­ka Rola • Wit­o­mi­no • Wyso­ka • Zie­lenisz

Wydział Architektoniczno — Budowlany

Ale­ja Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 52/54
Gdy­nia, 81–382 

Get Direc­tions

Web­site

58 66 88 401
fax 58 66 88 402