Dokumenty do pozwolenia na budowę, Projektowanie Domów – Słupsk powiat słupski.

Wspomożemy Ciebie w pozwoleniu na budowę budynku, adaptacji poddasza/strychu, projekt zagospodarowania działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną cenę na tani projekt.Jesteśmy ekspertami, znamy się na zagospodarowaniu terenu, wszystkie papiery urzędowe przejmujemy na siebie.
Odpowiemy na wszelkie pytania :Jakie jest pozwolenie na budowę budynku gospodarczy, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W jaki sposób dostać pozwolenie na budowę? Znamy odpowiedź jak uzyskać pozwolenie na budowę dokumenty.Załatwimy przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z urzędami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.
W Urzędzie otrzymasz, a my możesz załatwić:

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot.

– Decyzja o pozwolenia na budowę.

– Sprzeciw zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, nadbudowy, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, przebudowy, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę.

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania funkcji oraz z robotami budowlanymi i w sprawie rozbudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– Ogłaszanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę.

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

– Dokument postanowienia w sprawie udzielania akceptacji na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

– Narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Zgodność budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Decyzja obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne architekci i przygotują każdy projekt domu z budową domu.

Słupsk

W urzędzie do załatwienia : wydawanie pozwoleń na budowę, zmiana Inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłaszanie robót budowlanych, decyzje o warunkach zabudowy, zaświadczenia i opinie urbanistyczne, wydawanie wypisów i wyrysów, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, Plastyk Miejski

Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustka Kępice Kępice i Ustka,

 

 

 

 

Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa

Plac Zwycięstwa 1
Słupsk, 76-200 

Get Directions

Website

(59) 848 83 23