Budowa domu formalności – Biuro architektoniczne – Wejherowo.

Wspomożemy Ciebie w pozwoleniu na budowę domu, adaptacji projektów, zagospodarowanie działki i wszystkich dokumentach pozwolenia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a przygotujemy dla ciebie specjalną ofertę na tani projekt.Jesteśmy profesjonalistami, znamy się na decyzji o warunkach zabudowy, przejmujemy „papierologię” urzędową na siebie.
Pomożemy w odpowiedziach :Jakie jest pozwolenie na budowę budynku gospodarczy, dokumenty potrzebne do budowy domu. Jak dostać pozwolenie na budowę? Wiemy odpowiedź jak  wykonać projekt budowlany zamienny.Zorganizujemy tworzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z urzędami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa.

W tut. Organie administracji dostaniesz, a my pomożemy przygotować:

– Wydanie decyzji zatwierdzeniu na budowę.

– Wydawanie decyzji o zmianie decyzji zezwolenia na budowę.

– Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

– Decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów wraz z robotami budowlanymi i w sprawie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektów.przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

– zgłoszenie budowy obiektu tymczasowego w miejscu-Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Decyzja obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.

– Sprzeciw zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych.

– Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę na kogoś innego.

– Zgłoszenia o zamiarze budowy lub przeprowadzenia robót budowlanych, nie wymagających dopuszczenia na budowę.

– Pismo postanowienia w sprawie udzielania akceptacji na odstępstwo od nakazów techniczno-budowlanych.

 

Dla Ciebie pracować będzie profesjonalne biuro architektoniczne i przygotują każdy projekt domów z pozwoleniem na budowę.
W urzędzie pomożemy załatwić budowę domu formalności. Dzwoń do biura architektonicznego lub wyślij maila.

www:dom-projekty.pl mailto:biuro@dom-projekty.pl tel. (58)742-04-01

Wejherowo

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=22&men1=75&menu=75

http://e.powiat.wejherowo.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB

Reda, Rumia i Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. 3 maja 4
Wejherowo, 84-200 

Get Directions

Website

(58)572-94-00